Spark d.o.o. // www.spark.hr
ESAB > Dodatni materijali

Priručnik dodatnih materijala

Priručnik u kojem se nalaze svi dodatni materijali iz ESAB-ove proizvodnje s kemijskim sastavom i mehaničkim karakteristikama.
Spark d.o.o. Slavonska avenija 22f, 10 000 ZAGREB, MB 0386324, OIB 72082644323
tel: +385 (0)1 619 50 20 / +385 (0)1 619 50 21
fax: +385 (0)1 618 12 60
gsm: +385 (0)91 611 75 13
e-mail: spark@spark.hr